مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی مرکز اموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۶۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی مرکز اموزشی درمانی الزهرا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۷۹۲۴۰۰۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.POSHTIBANI.MUI.AC.IR وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی مرکز اموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)مزایده اجاره محل سازه های تبلیغاتی مرکز اموزشی درمانی الزهرا مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن