سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۱۷۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی واقع در بلوار اصلی مزایده شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی واقع در بلوار اصلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن