مزایده اجاره 22 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر کرج سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده اجاره ۲۲ عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر کرج با برآورد ۱۲,۷۷۶,۰۲۲,۰۰۰
شرایط : معرفی نامه همراه مهر و امضا مدیرعامل شرکت یا کانون تبلیغاتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال هر یک از اسناد به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۲۶۱ بانک شهر شعبه عظیمیه / سپرده شركت در مناقصه ۶۳۸.۸۰۱.۱۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ده روز کاری پس از درج آگهي
تاریخ بازگشایی پاکات : اولین جلسه پس از عودت اسناد
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://Park.karaj.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره 22 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر کرج سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرجمزایده اجاره 22 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر کرج سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن