سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از ۱۰ سازه تبلیغاتی سطح شهر

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از ۱۰ سازه تبلیغاتی سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان ساعت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10 سازه تبلیغاتی سطح مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 10 سازه تبلیغاتی سطح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن