سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده برونسپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده برونسپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرایط : مجوز فعالیت تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آخرین آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده برونسپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر در سه مزایده برونسپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر در سه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن