مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود به صورت اجاره شهرداری بیدخت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بیدخت

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۵۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود به صورت اجاره سه سال شامل: ۱- پارکینگ شهرداری به مبلغ ماهیانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۲- منزل مسکونی شهرداری به مبلغ ماهیانه ۳.۶۵۰.۰۰۰ ریال --- ۳- تابلو حاشیه جاده به مبلغ ماهیانه ۶.۵۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ سالیانه اجاره بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۴۹۰۰۰۲ شهرداری نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به عکس آگهی مراجعه شود.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود به صورت اجاره شهرداری بیدختمزایده واگذاری تعدادی از مغازه های خود به صورت اجاره شهرداری بیدخت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن