مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری شهرداری عسلویه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری عسلویه

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۳۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری و طرح تبلیغاتی سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه وجه نقد به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری شهرداری عسلویهمزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری شهرداری عسلویه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن