سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۹۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی...
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ صبح ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  احداث، ساخت، نصب و بهره برداری و نگهداری مزایده  احداث، ساخت، نصب و بهره برداری و نگهداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن