سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری خشرودپی

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۴۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر سالیانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : واحد مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه شهرداری خشرودپیمزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه شهرداری خشرودپی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن