مزایده اجاره استرابوردهای مشروحه جهت بهره برداری تبلیغاتی بمدت شهرداری شیراز توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری شیراز توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۵۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره استرابوردهای مشروحه جهت بهره برداری تبلیغاتی بمدت دو سال در ۴ ردیف
شرایط : کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری شیراز یا فیش نقدی واریز به حساب ۷۰۰۷۹۲۲۵۴۲۸۹ حساب سازمان نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
آدرس خرید اسناد : میدان شهید مطهری نبش بولوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه - واحد کپی سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۱۳۸۴۳۱۲۷۰-۰۷۱۳۸۴۳۱۲۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره استرابوردهای مشروحه جهت بهره برداری تبلیغاتی بمدت  شهرداری شیراز توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهریمزایده اجاره استرابوردهای مشروحه جهت بهره برداری تبلیغاتی بمدت  شهرداری شیراز توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن