سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۵۵۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از ...
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۳.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - چاپ اول - به عکس اگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از موارد زیر بمدت یکسال شمسی:
اجاره عرصه مزایده بهره برداری از موارد زیر بمدت یکسال شمسی:
اجاره عرصه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن