سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری دیوارنویسی و تبلیغات ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۰۶۷۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری دیوارنویسی و تبلیغات ...
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری دیوارنویسی و تبلیغات در مکانهای متعلق به شهرداری مزایده واگذاری دیوارنویسی و تبلیغات در مکانهای متعلق به شهرداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن