سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی شهر ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۴۲۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی شهر ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی شهر جهانی یزد مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی شهر جهانی یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن