مزایده واگذاری (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به کانون های شهرداری هچیرود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری هچیرود

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۴۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به کانون های تبلیغاتی با مساحت ۱۵۶۰ متر مربع با برآورد ۲۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا معادل آن واریز به حساب سپرده به شماره ۰۱۰۸۱۹۷۰۶۲۰۰۴ نزد بانک ملی یا چک بین بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهردرای یا مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.hachiroud.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به کانون های شهرداری هچیرودمزایده واگذاری (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به کانون های شهرداری هچیرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن