سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۸۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ...
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰
توضیحات : تجدید- نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن کرمان  مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن