سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راه آهن کرمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۸۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن کرمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرمان حاده تهران اداره کل راه آهن کرمان اداره تدارکات و پشتیبانی واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرمان حاده تهران اداره کل راه آهن کرمان، اداره منابع انسانی و رفاه
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید- نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن کرمان  راه آهن کرمانمزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن کرمان  راه آهن کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن