سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در ۶۶ ردیف

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۲۴۹|۲۵۰|۲۵۱|۲۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در ۶۶ ردیف
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ راس ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف
مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود در 66 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن