مزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه شهرداری خشرودپی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری خشرودپی

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۴۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه تلویزیون تبلیغاتی شهری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر سالیانه
تاریخ دریافت اسناد : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : واحد مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه شهرداری خشرودپیمزایده واگذاری طراحی، تهیه، نصب و بهره برداری یک دستگاه شهرداری خشرودپی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن