سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری قهدریجان

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۶۷۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری بهره برداری یکساله از ۱۷ پایه بنر تبلیغاتی سطح شهر قهدریجان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ میلیون ریال واریز به حساب ۰۲۲۴۱۶۱۳۳۱۰۰۶
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ۱۰ روز از نشر مرحله دوم
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه واقع در دایره حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری بهره برداری یکساله از 17 پایه بنر تبلیغاتی شهرداری قهدریجانمزایده واگذاری بهره برداری یکساله از 17 پایه بنر تبلیغاتی شهرداری قهدریجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن