سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۷۴۹۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱۰۰هزارتن کلوخه اکسیدروی معدن مهدی آّباد باعیار ۵درصد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۷-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۷-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۷-۲۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید شده ---مزايده عمومی شماره ۶۷-۶/ ۹۷ت شماره ثبت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد)۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ۱۰۰هزارتن کلوخه اکسیدروی معدن مهدی آّباد باعیار ۵درصد توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانمزایده فروش ۱۰۰هزارتن کلوخه اکسیدروی معدن مهدی آّباد باعیار ۵درصد توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن