سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب منطقه ای گیلان

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۹۲۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه ، اسطلک و نمس شهرستان رشت در ۴ ردیف با برآورد ۲۹,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰
شرایط : گوتاهی صلاحیت معتبر در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۵۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۴۴۱۱۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۵۹.۹۲۸.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ لغایت پایان وقتاداری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- رشت بلوار امام خمینی روبروی مخابرات مرکز ۶ ساختمان طراحان البرز سبز
آدرس ارسال مدارک : رشت بولار امام خمینی دبیرخانه حراست
۰۱۳۳۳۶۱۳۲۳۳-۷-۰۱۳۳۳۶۶۹۰۲۱-۹-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن ۰۱۳۳۳۶۱۰۶۵۴ فکس
- ایمیل http:// www.glrw.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلانمزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن