سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فرودگاههای استان اردبیل

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۰۲۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مزایده واگذرای بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی فرودگاه اردبیل به مدت حداکثر سه سال در قالب انعقاد قرارداد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره بازرگانی فرودگاه در کیلومتر ۱۴ جاده اردبیل به آستارا - پایگاه ملی اطلاع سانی مناقصات
آدرس ارسال مدارک : فرودگاه اردبیل
۰۴۵۳۱۴۵۸۷۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.airport.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : ابرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذرای بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فرودگاههای استان اردبیلمزایده واگذرای بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فرودگاههای استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن