سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فرودگاههای استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۰۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فعالیت و بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی فرودگاه به متراژ ۵۴۶ متر مربع به مدت حداکثر سه سال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۴۰۰۱۰۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه میدان امام خمینی فرودگاه کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.kermanshah.airport.ir وب سایت
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فعالیت و بهره برداری از فضاها و محل فرودگاههای استان کرمانشاهمزایده واگذاری فعالیت و بهره برداری از فضاها و محل فرودگاههای استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن