مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب منطقه ای گیلان

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۱۱۹۰|۸۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه ، اسطلک و نمس شهرستان رشت در ۴ ردیف با برآورد ۲۹,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰
شرایط : گوتاهی صلاحیت معتبر در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۵۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۴۴۱۱۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۵۹.۹۲۸.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ لغایت پایان وقتاداری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- رشت بلوار امام خمینی روبروی مخابرات مرکز ۶ ساختمان طراحان البرز سبز
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - رشت بلوار امام خمینی دبیرخانه حراست
۰۱۳۳۳۶۱۳۲۳۳-۷-۰۱۳۳۳۶۶۹۰۲۱-۹-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن ۰۱۳۳۳۶۱۰۶۵۴ فکس
- ایمیل http:// www.glrw.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلانمزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلان
مزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلانمزایده واگذاری رسوبات حاصل از ساماندهی آببندان های علی بوزایه آب منطقه ای گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن