سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری فضای تبلیغات

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۳۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری فضای تبلیغات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ و ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری فضای تبلیغات بر روی البسه ورزشی تیم ملی مزایده واگذاری فضای تبلیغات بر روی البسه ورزشی تیم ملی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن