مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۵۱۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و تلیسه حذفی ، راسته و فیله جوانه با استخوان، قلوه گاه جوانه با استخوان، خوردگی گوشت و چربی حاصل از کشتار جوانه پرواری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۳۴۲۲۲۲۲۳۱۱ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۸۴۹۲۷۱۰-۱۲ داخلی ۱۲۵-۱۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضویمزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن