سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۵۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده اجرای تبلیغات در دادخل تاکسی های عمومی و تلفنی شهر بجنورد
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنور واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنور واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد
۰۵۸۳۲۲۴۷۲۵۵-۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجرای تبلیغات در دادخل تاکسی های عمومی و تلفنی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجندمزایده اجرای تبلیغات در دادخل تاکسی های عمومی و تلفنی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن