مزایده واگذاری منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۸۲۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی و تبلیغات متحرک از جمله آدمک و عروسک در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی
شرایط : ارائه معرفینامه الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۴۰۰۱۰۷۹۰۶۳۷۴۰۴۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تا ساعت ۱۶/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تا ساعت ۱۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شرکت در بزرگراه چمران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۲۱۲۱۹۱۲۸۱۵-۲۱۹۱۲۸۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایرانمزایده واگذاری منافع تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، رادیو، تابلوهای جاده نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن