سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فرودگاه بین المللی مهرآباد

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۲۲۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده شناسایی متقاضیان فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغاتی واقع در سالن های ترمینال ۲ فرودگاه بین المللی مهرآباد : واگذاری فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغیاتی به متراژ تقریبی ۲۰۰ متر مربع واقع در سالن های ترمینال ۲ فرودگاه بین المللی مهرآباد به مدت ۳ سال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شاره ۴۰۰۱۰۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ بانک مرکزی بنام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ـ فرودگاه مهرآباد جنب ترمینال شماره ۲ طبقه همکف
آدرس ارسال مدارک : تهران - فرودگاه هرآباد جنب ترمینال ۲ ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد طبقه همکف دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نوآوران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شناسایی متقاضیان فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغاتی فرودگاه بین المللی مهرآبادمزایده شناسایی متقاضیان فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن