سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از فضاها و محل ها جهت

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۲۲۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از فضاها و محل ها جهت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شناسایی متقاضیان فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغاتی مزایده شناسایی متقاضیان فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلغاتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن