سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۲۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۱۰ روز پس ازدرج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ۱۰ روز پس ازدرج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر  مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن