سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۳۶۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : مرحله دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن