سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری تفت

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۳۶۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۳۲۶۲۲۰۴۰-۴۲ داخلی ۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله دوم
منابع : نشریات استان یزد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری شهرداری تفتمزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری شهرداری تفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن