سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۵۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده ۹۷۲۲۷۰۶ : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی منطقه یک اصفهان --- ۹۷۲۲۷۰۷ : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی منطقه دو اصفهان --- ۹۷۲۲۷۰۸ : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی منطقه سه اصفهان --- ۹۷۲۲۷۰۹ : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی منطقه چهار اصفهان ---
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : بلوار میرزاکوچک خان بین پل وحید و ترمینال زاینده رود
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۵۰۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول  
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده 9722706 : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهانمزایده 9722706 : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن