سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۵۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۹ صبح
توضیحات : تجدید - نوبت اول  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده 9722706 : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای مزایده 9722706 : اجاره ٬ساخت ٬نصب وبهره برداری از تابلوهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن