سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اصلاحیه - بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۵۳۰۱|۵۱۰۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده اصلاحیه - بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه - به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اصلاحیه - بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی مزایده اصلاحیه - بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی
مزایده اصلاحیه - بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی مزایده اصلاحیه - بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن