سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ به مدت یازده روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن