سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری درخواست های شن

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۹۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری درخواست های شن
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری درخواست های شن و ماسه که مختصات کامل مزایده واگذاری درخواست های شن و ماسه که مختصات کامل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن