سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری تفت

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۹۸۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۰۳۰۰۸۴۴۳۰ بانک تجارت شعبه تفت بنام اینس ازمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۳۵۳۲۶۲۲۰۴۰-۴۲ داخلی ۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله دوم - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان یزد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری شهرداری تفتمزایده اجازه زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری شهرداری تفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن