سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شامل لوازم پلهای پیش تنیده

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۲۱۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شامل لوازم پلهای پیش تنیده
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : تاساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شرکت شهر مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز شرکت شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن