مزایده واگذرای سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۳۱۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده واگذرای سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده) جهت تبلیغات به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره دو ساله
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی سازمان
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۳۲۷۱۵۹۵-۴۳۲۷۲۳۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذرای سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آملمزایده واگذرای سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن