مزایده واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان کازرون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شبکه بهداشت و درمان کازرون

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۷۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست این شبکه
- تلفن - فکس
- ایمیل mkp.sums.ac.ir/gharardad وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر  شبکه بهداشت و درمان کازرونمزایده واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر  شبکه بهداشت و درمان کازرون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن