سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۳۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده و تابلوهای کنار مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده و تابلوهای کنار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن