سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۳۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تا ساعت ۱۴.۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن