مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شهرداری کبودرآهنگ به مدت یک شهرداری کبودرآهنگ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری کبودرآهنگ

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۳۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شهرداری کبودرآهنگ به مدت یک سال شمسی در ۷ ردیف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقدی به حساب ۰۱۰۸۷۷۶۴۳۳۰۰۴ نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : همدان - شهر کبودرآهنگ بلوار بعثت ساختمان مرکزی شهرداری کبودرآهنگ واحد امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهردرای کبودرآهنگ
۰۸۱۳۵۲۲۷۵۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود. مرحله دوم
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شهرداری کبودرآهنگ به مدت یک شهرداری کبودرآهنگمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شهرداری کبودرآهنگ به مدت یک شهرداری کبودرآهنگ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن