سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۸۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه اعلامی در اسناد مزایده واریز به حساب شماره ۲۱۷۶۱۹۵۴۱۶۰۰۸ و یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ به مدت ۱۰ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : الف ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ و ب ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ و ج ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : هرمزگان، بندرعباس، انتهای خیابان طلوع، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، بخش امور معادن و سازمان و یا سایت سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://hor.mimt.gov.ir وب سایت
منابع : شرق
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های صنعت معدن و تجارت استان هرمزگانمزایده واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن