مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک، بوفه و اتاق امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۳۰۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک، بوفه و اتاق فتوکپی اداره کل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تبریز میدان شهدا کل امور اقصتادی دفتر حراست
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک، بوفه و اتاق امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقیمزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک، بوفه و اتاق امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن