مزایده واگذاری به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک شهرداری بسطام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بسطام

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۳۰۶۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک سال شمسی پل عابر پیاده شهرداری واقع در بلوار امام خمینی مقابل آموزش و پرورش را جهت بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی برابر ضوابط فنی تعمیر و نگهداشت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد مالی و امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.bastam.ir وب سایت
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک شهرداری بسطاممزایده واگذاری به صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک شهرداری بسطام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن