مزایده واگذاری اجاره ساخت ، نصب بنر تبلیغاتی بر روی حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده حمل و نقل و پایانه های استان سمنان

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اجاره ساخت ، نصب بنر تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده و بهره برداری و نگهداری از آنها در ۳ ردیف
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سمنان میدان شهید مطهری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل طبقه اول
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت سوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اجاره ساخت ، نصب بنر تبلیغاتی بر روی حمل و نقل و پایانه های استان سمنانمزایده واگذاری اجاره ساخت ، نصب بنر تبلیغاتی بر روی حمل و نقل و پایانه های استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن