مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی بانک ملت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملت

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی
شرایط : فیش واریزی ۲۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۱۰۳۱۴۲۰۵ در وجه اداره کل امور مالی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۷.۷۹۶.۲۸۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا نقدا به حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ با شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۱
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۸.۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران ـ خیابان طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره ۳۸۰ طبقه ششم ـ اداره معاملات عمومی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی بانک ملتمزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی بانک ملت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن