سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری
تاریخ دریافت اسناد : حداکثرده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : حداکثرده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری  مزایده بهره برداری و اجرای یک دستگاه تلویزیون شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن