مزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۱۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵.۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلاممزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن