سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده معادن و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۱۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مزایده معادن و...
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵.۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی  مزایده واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن