سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود و...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود به صورت مزایده واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود به صورت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن