مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء به صورت شهرداری مینودشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری مینودشت

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء به صورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ راس ساعت ۱۴:۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.minoodasht.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - تجدید
منابع : دنیای جوانان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء به صورت شهرداری مینودشتمزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء به صورت شهرداری مینودشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن